TRADITIONAL ISLAM as understood by the vast majority of ulama's of the Ahli Sunnah wal Jama'ah

 

 

Iman Abu Hassan Al Ashaari

Nama penuh Imam Abu Hassan ialah Abu Hassan Ali bin Ismail bin Abi Bashar bin Ishak bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Buedah bin Abi Musa Al Ashari.  Abi Musa Ashaari adalah salah seorang sahabat RasululLah s.a.w.

Beliau lahir pada tahun 260H (zaman Khalifah Abbasiyah) di Basrah, Iraq.  (Kira-kira 55 tahun selepas kematian Imam Shafie dan 4 tahun selepas kematian Imam Bukhari).  Beliau menetap di Basrah sehingga usia remaja.  Basrah pada masa itu dikenali sebagai sebuah pusat pendidikan ilmu Agama terutama dalam bidang Usuluddin.

Diantara guru yang sempat Imam Abu Hassan menuntut dengan ialah:

  • Al Hafiz Zakaria (Ilmu Hadith)
  • Abi Ali Al Jabbai As Sajjami (Mu'tazilah)

Imam Abu Hassan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324H.

 

 

Home page for TRADITIONAL ISLAM:

www.geocities.com/traditionalislam/, traditionalislam.freeservers.com/, or members.tripodasia.com.my/Traditional_Islam/